Điều khoản chung

1. Lời nói đầu

1.1 Swapfaces AI là phần mềm AI được phát triển và bán bởi Swapfaces AI, một ứng dụng xử lý ảnh dựa trên web. Chủ đề của hợp đồng này là việc cung cấp Phần mềm dưới dạng Dịch vụ.

2. Đối tượng của hợp đồng

2.1 Swapfaces AI Đối tượng của hợp đồng này là việc khách hàng (sau đây gọi là “Khách hàng”) sử dụng phần mềm tạm thời, không độc quyền (sau đây gọi là “Phần mềm”) theo điểm 3 của hợp đồng này.

2.2 Phần mềm chỉ khả dụng trên Internet; do đó, chức năng của Phần mềm phụ thuộc vào kết nối Internet đang hoạt động.

2.3 Các điều khoản và điều kiện chung của Khách hàng không được áp dụng.

2.4 Không được phép tạo nhiều tài khoản cho cùng một người.

3. Quyền sử dụng

3.1 Khách hàng sẽ được cấp quyền không độc quyền (giới hạn trong thời hạn của Hợp đồng này) để sử dụng Phần mềm trong các biến thể được chọn trên toàn thế giới cho mục đích sử dụng nội bộ hoặc riêng.

3.2 Phạm vi sử dụng (thương mại hoặc phi thương mại) tùy theo biểu phí do khách hàng lựa chọn. Nếu tỷ lệ do Khách hàng lựa chọn nêu rõ như vậy thì Khách hàng có thể sử dụng, xử lý hoặc khai thác kết quả của Phần mềm theo bất kỳ cách nào, thương mại hoặc phi thương mại (tùy thuộc vào tỷ lệ đã chọn). Trong trường hợp sử dụng phi thương mại, khách hàng bị cấm sử dụng kết quả của phần mềm cho mục đích thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp.

3.3 Không được phép chuyển giao phần mềm cho bên thứ ba để sử dụng hoặc cung cấp phần mềm cho bên thứ ba (ví dụ: bằng cách cho thuê phần mềm).

3.4 Thanh toán theo điểm mà khách hàng có thể kiếm được bằng cách thanh toán qua Paypal hoặc thẻ tín dụng. Quá trình đặt hàng của chúng tôi được thực hiện bởi các nhà cung cấp thanh toán trực tuyến Paypal hoặc Stripe.

3.5 Điểm hàng tháng sẽ hết hạn vào cuối chu kỳ thanh toán. Trong trường hợp sử dụng phần mềm này, khách hàng có quyền xử lý ảnh với số tiền tương đương với số điểm kiếm được (giá trị tương đương dựa trên biểu giá tương ứng). Ảnh được coi là đã xử lý khi kết quả tải xuống được cung cấp cho khách hàng (bất kể khách hàng có tải ảnh xuống hay không). Nhà điều hành có quyền chặn quyền truy cập vào giao diện này nếu khách hàng thực hiện hơn 15% yêu cầu không thành công (yêu cầu không thể xử lý).

3.6 Nhà điều hành sẽ cấp cho Khách hàng quyền rút tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng, trừ khi Khách hàng đã sử dụng Dịch vụ (dù chỉ một phần). Sử dụng theo điểm 6.3 cũng không bao gồm việc rút tiền.

3.7. Nhà điều hành sẽ cung cấp cho Khách hàng (tùy theo mức giá đã chọn) giao diện API mà qua đó Khách hàng có thể tích hợp Phần mềm vào các trang web, ứng dụng và phần mềm của riêng mình. Khách hàng có quyền tích hợp Phần mềm vào số lượng không giới hạn các trang web, ứng dụng và phần mềm của riêng mình. Không được phép cung cấp giao diện API (trả phí hoặc miễn phí) cho bên thứ ba. Khách hàng chỉ có thể cài đặt giao diện API trên trang web của Khách hàng như được quy định trong Thông báo pháp lý. Việc tích hợp vào phần mềm và ứng dụng chỉ được phép nếu khách hàng có quyền sử dụng phần mềm tương ứng.

3.8 Các mục đích sau bị cấm: nghiên cứu/phát triển trí tuệ nhân tạo (đặc biệt là tạo dữ liệu đào tạo), sử dụng cho mục đích quân sự, nội dung khiêu dâm, cờ bạc/cá cược, khủng bố và tạo ra “tin tức giả”.

Được sử dụng bởi các tổ chức cam kết, khuyến khích hoặc kêu gọi bạo lực bất hợp pháp hoặc gây tổn hại về thể chất đối với người hoặc tài sản hoặc chống lại bất kỳ nhóm người nào dựa trên chủng tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc nguồn gốc quốc gia.

4. Sẵn có

4.1 Khi sử dụng phiên bản trả phí, Nhà điều hành cam kết cung cấp Phần mềm cho Khách hàng 98% thời gian trong vòng một năm (sau đây gọi là “Tính khả dụng”). Phần mềm này khả dụng nếu có thể truy cập được qua kết nối Internet ở Hồng Kông và nếu nó tuân thủ các thông số kỹ thuật của hệ thống được nêu trong thông số kỹ thuật. Việc bảo trì do nhà điều hành thông báo sẽ không làm giảm tính khả dụng.

4.2 Tính sẵn sàng cao hơn phải được thỏa thuận riêng.

5. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

5.1 Khách hàng hứa sẽ giữ bí mật mọi dữ liệu truy cập (như mật khẩu, khóa API) vào phần mềm.

5.2 Khách hàng cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào làm tổn hại đến chức năng hoặc hoạt động của phần mềm. Đặc biệt, Khách hàng bị cấm thực hiện bất kỳ hoạt động quét hoặc kiểm tra điểm yếu nào của phần mềm, vượt qua hệ thống bảo mật phần mềm hoặc truy cập hệ thống hoặc tích hợp phần mềm độc hại vào phần mềm.

5.3 Khách hàng đảm bảo rằng Khách hàng có mọi quyền cần thiết để xử lý ảnh đã tải lên (ví dụ: bản quyền, bản quyền phụ, quyền sở hữu công nghiệp, quyền nhãn hiệu).

6. Thời hạn hợp đồng

6.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kích hoạt tài khoản và có giá trị vô thời hạn. Những thay đổi (nâng cấp và hạ cấp) đối với biểu giá đã chọn sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Thời hạn hợp đồng tối thiểu tương ứng (xem điều 6.2) sẽ bắt đầu lại vào cùng thời điểm.

6.2 Hợp đồng này có thể được một trong hai bên chấm dứt bằng văn bản bằng thư bảo đảm vào cuối kỳ kế toán tương ứng nhưng phải thông báo trước một tháng. Ngoài ra, khách hàng có tùy chọn hủy hợp đồng trực tiếp trong tài khoản của mình trong khu vực “Tài khoản của tôi”.

6.3 Khách hàng có thể chọn sử dụng miễn phí giao diện API do nhà điều hành cung cấp trong khoảng thời gian hoặc trong phạm vi do nhà điều hành cung cấp. Trong trường hợp này, Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp cho người nhận ảnh đã chỉnh sửa thông tin về Nhà điều hành thông qua liên kết do Nhà điều hành cung cấp. Nghĩa vụ này cũng tồn tại khi sử dụng phần mềm để đổi lấy khoản thanh toán, nếu biểu giá do khách hàng chọn cung cấp cho việc quảng cáo phần mềm.

6.4 Nhà điều hành có thể chấm dứt hợp đồng này vì lý do chính đáng và có hiệu lực ngay lập tức. Trong mọi trường hợp, những điều sau đây là lý do chính đáng:

6.4.1 Nếu khách hàng vi phạm các quy định của hợp đồng này và không ngừng vi phạm hợp đồng trong vòng bảy ngày làm việc kể từ khi được nhắc nhở bằng văn bản;
6.4.2 Nếu Khách hàng không thể thanh toán hoặc các thủ tục phá sản được tiến hành đối với tài sản của Khách hàng hoặc đơn đăng ký tiến hành các thủ tục đó bị từ chối do thiếu tài sản để trang trải chi phí;
6.4.3 Nếu Khách hàng vi phạm Mục 5.3 hoặc Mục 3.8 của Thỏa thuận này.

7. Điều khoản thanh toán

7.1 Tất cả phí dịch vụ định kỳ phải được thanh toán trước khi bắt đầu kỳ kế toán tương ứng. Chu kỳ thanh toán bắt đầu từ ngày hợp đồng được ký kết và kết thúc sau một tháng.

7.2 Thuế và nghĩa vụ liên quan đến các khoản phí hiện tại sẽ do Khách hàng thanh toán. Khách hàng theo đây bồi thường cho Nhà điều hành về vấn đề này.

7.3 Sau khi thanh toán khoản phí hiện tại, Khách hàng sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Nếu Khách hàng vi phạm, thậm chí chỉ trong một ngày, Nhà điều hành có quyền cấm Khách hàng tiếp tục sử dụng Phần mềm và hủy tất cả các dịch vụ. Điều này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán các khoản phí đã thỏa thuận của Khách hàng.

7.4 Khách hàng sẽ không có quyền đưa ra các khiếu nại chống lại Nhà điều hành trừ khi các khiếu nại đó được tòa án pháp luật đưa ra một cách hợp pháp.

8. Bảo đảm và trách nhiệm pháp lý

8.1 Mọi đảm bảo về kết quả của phần mềm này và tính khả dụng của nó đều bị loại trừ. Tuy nhiên, nếu có yêu cầu bảo hành, thời hạn bảo hành là sáu tháng.

8.2 Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về tốc độ, tính khả dụng, mất dữ liệu hoặc tính chính xác của kết quả Phần mềm. Hơn nữa, nhà điều hành không chịu trách nhiệm trừ khi thiệt hại được gây ra do cố ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng. Điều này không áp dụng trong trường hợp tử vong hoặc suy giảm sức khỏe.

8.3 Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của Nhà điều hành sẽ được giới hạn ở số phí mà Khách hàng liên tục thanh toán trong 3 tháng qua trước sự kiện phát sinh trách nhiệm pháp lý.

9. BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU

9.1 Về nguyên tắc, Swapfaces AI không xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Nếu Khách hàng là cá nhân và việc xử lý chỉ dành cho các hoạt động cá nhân và hộ gia đình, Swapfaces AI sẽ xử lý tất cả dữ liệu cá nhân do Khách hàng gửi độc quyền theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung.

10. Liên hệ qua email

10.1 Khách hàng đồng ý nhận email từ Nhà điều hành với thông tin và quảng cáo về sản phẩm và quá trình phát triển sản phẩm cũng như tin tức.

10.2 Khách hàng đồng ý được Swapfaces AI chỉ định làm người giới thiệu.

10.3 Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách gửi email đến swapface@deang.ltd.

11. Mệnh đề kết luận

11.1 Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp của Đặc khu hành chính Hồng Kông. Bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền xét xử không độc quyền của tòa án Hồng Kông.

11.2 Địa điểm thực hiện đã được thỏa thuận là văn phòng đã đăng ký của Nhà điều hành.

11.3 Quyền tài phán độc quyền đối với các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ là tòa án có thẩm quyền của Hồng Kông.

11.4 Những thay đổi và/hoặc bổ sung cho hợp đồng này phải được lập bằng văn bản thì mới có hiệu lực; bất kỳ sai lệch nào so với yêu cầu chính thức này cũng cần phải có văn bản.

11.5 Nếu các điều khoản riêng lẻ của hợp đồng này không hợp lệ, không thể thi hành và/hoặc không hợp lệ thì điều này sẽ không làm cho toàn bộ hợp đồng trở nên vô hiệu, không thể thi hành và/hoặc vô hiệu. Trong trường hợp đó, các Bên ký kết cam kết đồng ý về một điều khoản để thay thế điều khoản không hợp lệ, không thể thi hành và/hoặc không hợp lệ sao cho gần nhất về mặt kinh tế với mục đích mà điều khoản không hợp lệ, không thể thi hành và/hoặc không hợp lệ đó theo đuổi.

Bạn cũng có thể thích