Genel Şartlar ve Koşullar

1. Önsöz

1.1 Swapfaces AI, web tabanlı bir fotoğraf işleme uygulaması olan Swapfaces AI tarafından geliştirilen ve satılan bir AI yazılımıdır. Bu sözleşmenin konusu Yazılımın Hizmet olarak sağlanmasıdır.

2. Sözleşmenin konusu

2.1 Swapfaces AI Bu sözleşmenin konusu, yazılımın (bundan böyle “Yazılım” olarak anılacaktır) müşteri (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) tarafından bu sözleşmenin 3. maddesi uyarınca geçici, münhasır olmayan kullanımıdır.

2.2 Yazılım yalnızca İnternette mevcuttur; bu nedenle Yazılımın işlevselliği etkin bir İnternet bağlantısına bağlıdır.

2.3 Müşterinin genel hüküm ve koşulları geçerli değildir.

2.4 Aynı kişi için birden fazla hesap oluşturulmasına izin verilmez.

3. Kullanım hakkı

3.1 Müşteriye, Yazılımı dünya çapında seçilen varyantlarda dahili veya kendi kullanımı için kullanma konusunda münhasır olmayan bir hak (bu Sözleşmenin süresiyle sınırlı olarak) verilecektir.

3.2 Kullanım kapsamı (ticari veya ticari olmayan) müşterinin seçtiği tarifeye göre belirlenir. Müşteri tarafından seçilen tarifede belirtildiği takdirde, Müşteri, Yazılımın sonuçlarını ticari veya ticari olmayan herhangi bir şekilde (seçilen tarifeye bağlı olarak) kullanabilir, işleyebilir veya bunlardan yararlanabilir. Ticari olmayan kullanım durumunda, müşterinin yazılımın sonuçlarını doğrudan veya dolaylı ticari amaçlarla kullanması yasaktır.

3.3 Yazılımın kullanılmak üzere üçüncü şahıslara devredilmesine veya üçüncü şahısların kullanımına sunulmasına (örneğin kiraya verilmesine) izin verilmez.

3.4 Faturalandırma, müşterinin Paypal veya kredi kartıyla ödeme yaparak kazanabileceği puanlarla yapılır. Sipariş sürecimiz online ödeme sağlayıcılarımız Paypal veya Stripe tarafından yürütülmektedir.

3.5 Aylık puanların geçerliliği faturalandırma döngüsünün sonunda sona erecektir. Bu yazılımın kullanılması durumunda müşteri, kazanılan puanlara eşdeğer miktarda fotoğrafları işleme hakkına sahiptir (eşdeğer değer, ilgili tarifeye göre belirlenir). İndirme sonuçları müşteriye sağlandığında fotoğraflar işlenmiş sayılır (müşterinin fotoğrafı indirip indirmediğine bakılmaksızın). Müşterilerin başarısız taleplerin (işlenemeyen talepler) %15’inden fazlasını yapması durumunda Operatör, bu arayüze erişimi engelleme hakkını saklı tutar.

3.6 Operatör, Müşteri Hizmetleri halihazırda (kısmen de olsa) kullanmadığı sürece, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde Müşteriye cayma hakkı verecektir. Madde 6.3 kapsamındaki kullanım aynı zamanda geri çekmeyi de kapsamaz.

3.7. Operatör, Müşteriye (seçilen tarifeye bağlı olarak), Müşterinin Yazılımı kendi web sitelerine, uygulamalarına ve yazılımlarına entegre edebileceği bir API arayüzü sağlayacaktır. Müşteriler, Yazılımı sınırsız sayıda kendi web sitelerine, uygulamalarına ve yazılımlarına entegre etme hakkına sahiptir. Üçüncü taraflara API arayüzlerinin (ücretli veya ücretsiz) sağlanmasına izin verilmez. Müşteri, API arayüzlerini Müşterinin web sitesine yalnızca Yasal Uyarıda belirtildiği şekilde kurabilir. Yazılım ve uygulamalara entegrasyona yalnızca müşterinin ilgili yazılımı kullanma hakkına sahip olması durumunda izin verilir.

3.8 Aşağıdaki amaçlar yasaktır: yapay zeka araştırma/geliştirme (özellikle eğitim verilerinin oluşturulması), askeri kullanım, pornografi, kumar/bahis, terörizm ve “sahte haber” yaratılması.

Kişilere veya mallara ya da ırk, din, engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim veya ulusal kökene dayalı olarak herhangi bir insan grubuna karşı yasa dışı şiddet veya fiziksel zarar uygulayan, teşvik eden veya çağrıda bulunan kuruluşlar tarafından kullanılır.

4. Kullanılabilirlik

4.1 Ücretli sürümü kullanırken Operatör, Yazılımı bir yıl içinde %98 oranında Müşterinin kullanımına sunmayı taahhüt eder (bundan sonra “Kullanılabilirlik” olarak anılacaktır). Yazılım, Hong Kong’da internet bağlantısı üzerinden erişilebiliyorsa ve özelliklerde belirtilen sistem özelliklerine uygunsa mevcuttur. Operatör bildirimli bakım kullanılabilirliği azaltmaz.

4.2 Daha yüksek kullanılabilirlik ayrıca kararlaştırılmalıdır.

5. Müşterinin hakları ve yükümlülükleri

5.1 Müşteri, yazılıma tüm erişim verilerini (şifreler, API anahtarları gibi) gizli tutacağını taahhüt eder.

5.2 Müşteri, yazılımın işlevselliğine veya işleyişine zarar verecek herhangi bir işlem yapmamayı taahhüt eder. Özellikle, Müşterinin yazılımda zayıf noktalara yönelik herhangi bir tarama veya test yapması, yazılım güvenlik sistemlerini atlaması veya sistemlere erişmesi veya yazılıma kötü amaçlı yazılım entegre etmesi yasaktır.

5.3 Müşteri, yüklenen fotoğrafları işlemek için gerekli tüm haklara (örneğin telif hakkı, yan telif hakları, sınai mülkiyet hakları, ticari marka hakları) sahip olduğunu garanti eder.

6. Sözleşme süresi

6.1 Bu sözleşme, hesabın etkinleştirildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve süresiz olarak geçerli olacaktır. Seçilen tarifedeki değişiklikler (yükseltme ve düşürme) derhal yürürlüğe girecektir. İlgili minimum sözleşme süresi (bkz. Madde 6.2) aynı anda yeniden başlayacaktır.

6.2 Bu sözleşme, ilgili hesap döneminin sonunda taraflardan herhangi biri tarafından taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak feshedilebilir, ancak bir ay önceden bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ayrıca müşteri doğrudan kendi hesabındaki “Hesabım” alanından sözleşmeyi iptal etme seçeneğine de sahiptir.

6.3 Müşteriler, operatörün sağladığı API arayüzünü, operatörün sağladığı süre veya kapsam dahilinde ücretsiz olarak kullanmayı tercih edebilir. Bu durumda Müşteri, düzenlenen fotoğrafın alıcısına Operatör tarafından sağlanan bağlantı aracılığıyla Operatör hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, müşterinin seçtiği tarifenin yazılımın reklamını öngörmesi durumunda, yazılımın ödeme karşılığında kullanılması durumunda da geçerlidir.

6.4 Operatör bu sözleşmeyi haklı nedenle derhal geçerli olmak üzere feshedebilir. Her halükarda aşağıdakiler haklı sebep teşkil eder:

6.4.1 Müşterinin işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi ve yazılı olarak kendisine hatırlatılmasının ardından yedi iş günü içerisinde sözleşme ihlaline son vermemesi halinde;
6.4.2 Müşterinin ödeme yapamaması veya Müşterinin varlıklarına karşı iflas işlemleri başlatılması veya masrafları karşılayacak varlıkların bulunmaması nedeniyle bu tür işlemlerin başlatılmasına yönelik bir başvurunun reddedilmesi durumunda;
6.4.3 Müşterinin bu Sözleşmenin Bölüm 5.3 veya Bölüm 3.8’i ihlal etmesi durumunda.

7. Ödeme koşulları

7.1 Tüm yinelenen hizmet ücretleri ilgili hesap döneminin başlangıcından önce ödenecektir. Faturalandırma döngüsü sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar ve bir ay sonra sona erer.

7.2 Mevcut ücretlere ilişkin vergi ve harçlar Müşteri tarafından ödenecektir. Müşteri bu hususta İşletmeciyi tazmin eder.

7.3 Mevcut ücretin ödenmesi üzerine Müşteri derhal etkinleştirilecektir. Müşterinin yalnızca bir gün bile olsa temerrüde düşmesi durumunda, Operatör Müşterinin Yazılımı daha fazla kullanmasını yasaklama ve tüm hizmetleri iptal etme hakkını saklı tutar. Bu, Müşterinin kararlaştırılan ücretleri ödeme yükümlülüğünü etkilemez.

7.4 Müşteri, bu tür talepler bir mahkeme tarafından yasal olarak kanıtlanmadıkça, İşletmeciye karşı talepleri mahsup etme hakkına sahip olmayacaktır.

8. Garantiler ve Yükümlülükler

8.1 Bu yazılımın sonuçlarına ve kullanılabilirliğine ilişkin herhangi bir garanti hariçtir. Ancak garanti talebi olması durumunda garanti süresi altı aydır.

8.2 Operatör, Yazılımın hızından, kullanılabilirliğinden, veri kaybından veya sonuçlarının doğruluğundan sorumlu değildir. Ayrıca, zararın kasıtlı veya ağır ihmal sonucu meydana gelmemesi halinde işletmeci sorumlu değildir. Bu, ölüm veya sağlığın bozulması durumunda geçerli değildir.

8.3 İşletmecinin sorumluluğu her halükarda, sorumluluğa yol açan olaydan önceki son 3 ay boyunca Müşteri tarafından sürekli olarak ödenen ücretlerle sınırlı olacaktır.

9. GİZLİLİK VE VERİ GİZLİLİĞİ

9.1 Swapfaces AI prensip olarak hiçbir kişisel veriyi işlemez. Müşterinin bir birey olması ve işlemenin yalnızca kişisel ve ev faaliyetlerine yönelik olması durumunda Swapfaces AI, Müşteri tarafından gönderilen tüm kişisel verileri yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uygun olarak işleyecektir.

10. E-posta yoluyla iletişim kurun

10.1 Müşteri, Operatörden ürünleri ve ürün geliştirmelerinin yanı sıra haberler hakkında bilgi ve reklam içeren e-postalar almayı kabul eder.

10.2 Müşteri, Swapfaces AI tarafından yönlendiren olarak atanmayı kabul eder.

10.3 Müşteri, swapface@deang.ltd adresine e-posta göndererek onayını istediği zaman geri çekebilir.

11. Sonuç maddesi

11.1 Bu Kullanım Koşulları, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yasalarına tabidir. Hong Kong mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olmayı kabul edersiniz.

11.2 Kararlaştırılan ifa yeri, İşletmecinin kayıtlı ofisidir.

11.3 Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar için münhasır yargı yetkisi, Hong Kong’un yetkili mahkemeleri olacaktır.

11.4 Bu sözleşmedeki değişikliklerin ve/veya eklemelerin geçerli olabilmesi için yazılı olması gerekir; bu resmi gereklilikten herhangi bir sapma da yazmayı gerektirir.

11.5 Bu sözleşmenin bireysel hükümlerinin geçersiz, uygulanamaz ve/veya geçersiz olması, sözleşmenin tamamını geçersiz, uygulanamaz ve/veya geçersiz kılmaz. Böyle bir durumda Akit Taraflar, geçersiz, uygulanamaz ve/veya geçersiz hükmün yerine geçecek, geçersiz, uygulanamaz ve/veya geçersiz hükmün amaçladığı amaca ekonomik açıdan mümkün olduğu kadar yakın bir hüküm üzerinde anlaşmayı taahhüt ederler.

Bunları da beğenebilirsin